Lesmateriaal

Voor VMBO, HAVO/VWO, MBO

In de klas

Vanuit het project Zeeuwse Kringloop is er interactief lesmateriaal ontwikkeld wat u onder andere kunt gebruiken bij de vakken burgerschap en LOB. De lessen zijn voor verschillende niveaus ontwikkeld, namelijk vmbo, havo/vwo en het mbo.

Het lesmateriaal heeft de volgende thema’s:

  • Landbouw en visserij algemeen
  • Voeding voor mens, dier en plant
  • Bescherming, veiligheid en gezondheid
  • Klimaat
  • Voedselkwaliteit
  • Duurzaamheid en kringlooplandbouw

Interactieve lessen

In een handomdraai

Het lesmateriaal is ontwikkeld voor lessen van 50 minuten en bestaat uit een PowerPointpresentatie, een lesbrief en eventuele bijlagen. 

Vis Zeeuwse Kringloop

Kies je lesmateriaal