Leskisten

Voor VMBO en HAVO/VWO

Vis Zeeuwse Kringloop Interactieve leskist

Alle VO scholen in Zeeland krijgen in de zomer van 2022 een leskist met lesmateriaal over de agrarische sector. Deze kist zit vol leuke spelletjes, die jullie met de leerlingen kunnen doen. Alle spellen zijn interactief en uiteraard erg leerzaam.

In de leskist zitten verschillende thema’s:

  • Landbouw en visserij algemeen
  • Voeding voor mens, dier en plant
  • Bescherming, veiligheid en gezondheid
  • Klimaat
  • Voedselkwaliteit
  • Duurzaamheid en kringlooplandbouw

Interactieve lessen

In een handomdraai

De leskisten zijn ontwikkeld voor lessen van 50 minuten en bestaat uit een PowerPointpresentatie, een lesbrief en eventuele bijlagen.

Meer lesmateriaal

Klik voor meer kant-en-klaar lesmateriaal op een schooltype.

mbo