Gastlessen

 

In het (voortgezet) onderwijs

 

In gesprek

Vanuit ons project Zeeuwse Kringloop geven diverse agrariërs interactieve gastlessen tijdens de  vakken burgerschap en LOB. In deze gastlessen vertellen de ondernemers wie zij zijn en wat zij doen op hun bedrijf. Daarnaast vertellen ze allerlei leuke feitjes over de sector en gaan op een interactieve manier met de leerlingen/studenten in gesprek. Het doel van deze gastles is om de leerlingen zelf te laten nadenken waar hun voedsel vandaan komt en welke keuzes zij hierin maken. 

Interactief

Varkenshouder Arie van Dam en melkveehoudster Esther Vermue bij een gastles op scholengroep Pontes.

Gastles Pontes
Graszaad dorsen
Graanontvangst
Gras maaien
Aardappelen planten
Aardappelen laden - naar fabriek